تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

بک دراپ نوزاد ظرف چوبی و دسته گل خشکشناسه محصول: 1279322
موجود

بک دراپ نوزاد ظرف چوبی و دسته گل خشک

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1500تومان

برچسب ها :

بک دراپ نوزاد ظرف چوبی و دسته گل خشک

بک دراپ نوزاد ظرف چوبی و دسته گل خشک

مشخصات فایل

نام فایل:بک دراپ نوزاد ظرف چوبی و دسته گل خشک

نوع فایل:بک دراپ،backdrop

پسوند فایل اصلی:JPEG

پسوند فایل فشرده:ZIP

سایز:1367*2048 PIX

کیفیت:72 DPIگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

بک دراپ نوزاد لانه پرنده گل آرایی با گلهای خشک پائیزیشناسه محصول: 1279323
موجود

بک دراپ نوزاد لانه پرنده گل آرایی با گلهای خشک پائیزی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1500تومان

برچسب ها :

بک دراپ نوزاد لانه پرنده گل آرایی با گلهای خشک پائیزی

بک دراپ نوزاد لانه پرنده گل آرایی با گلهای خشک پائیزی

مشخصات فایل

نام فایل:بک دراپ نوزاد لانه پرنده گل آرایی با گلهای خشک پائیزی

نوع فایل:بک دراپ،backdrop

پسوند فایل اصلی:JPEG

پسوند فایل فشرده:ZIP

سایز:1367*2048 PIX

کیفیت:72 DPIگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

بک دراپ نوزاد پروانه بنفششناسه محصول: 1279285
موجود

بک دراپ نوزاد پروانه بنفش

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1500تومان

برچسب ها :

بک دراپ نوزاد پروانه بنفش

بک  دراپ نوزاد پروانه بنفش

مشخصات فایل

نام فایل:بک  دراپ نوزاد پروانه بنفش

نوع فایل:بک دراپ،backdrop

پسوند فایل اصلی:JPEG

پسوند فایل فشرده:ZIP

سایز:2318*3000 PIX

کیفیت:72 DPIگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

بک دراپ نوزاد لانه پرنده و شاخه درختشناسه محصول: 1279286
موجود

بک دراپ نوزاد لانه پرنده و شاخه درخت

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1500تومان

برچسب ها :

بک دراپ نوزاد لانه پرنده و شاخه درخت

بک  دراپ نوزاد لانه پرنده و شاخه درخت

مشخصات فایل

نام فایل:بک  دراپ نوزاد لانه پرنده و شاخه درخت

نوع فایل:بک دراپ،backdrop

پسوند فایل اصلی:JPEG

پسوند فایل فشرده:ZIP

سایز:1367*2048 PIX

کیفیت:72 DPIگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

بک دراپ نوزاد دسته گل و لانه پرندهشناسه محصول: 1279287
موجود

بک دراپ نوزاد دسته گل و لانه پرنده

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1500تومان

برچسب ها :

بک دراپ نوزاد دسته گل و لانه پرنده

بک دراپ نوزاد دسته گل و لانه پرنده

مشخصات فایل

نام فایل:بک دراپ نوزاد دسته گل و لانه پرنده

نوع فایل:بک دراپ،backdrop

پسوند فایل اصلی:JPEG

پسوند فایل فشرده:ZIP

سایز:1367*2048 PIX

کیفیت:72 DPIگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

بک دراپ نوزاد برگ های پائیزیشناسه محصول: 1279288
موجود

بک دراپ نوزاد برگ های پائیزی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1500تومان

برچسب ها :

بک دراپ نوزاد برگ های پائیزی

بک دراپ نوزاد برگ های پائیزی

مشخصات فایل

نام فایل:بک دراپ نوزاد برگ های پائیزی

نوع فایل:بک دراپ،backdrop

پسوند فایل اصلی:JPEG

پسوند فایل فشرده:ZIP

سایز:1367*2048 PIX

کیفیت:72 DPIگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

بک دراپ نوزاد لانه پرنده،گلهای سپید،صورتی و زردشناسه محصول: 1279289
موجود

بک دراپ نوزاد لانه پرنده،گلهای سپید،صورتی و زرد

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1500تومان

برچسب ها :

بک دراپ نوزاد لانه پرنده،گلهای سپید،صورتی و زرد

بک دراپ نوزاد لانه پرنده،گلهای سپید،صورتی و زرد

مشخصات فایل

نام فایل:بک دراپ نوزاد لانه پرنده،گلهای سپید،صورتی و زرد

نوع فایل:بک دراپ،backdrop

پسوند فایل اصلی:JPEG

پسوند فایل فشرده:ZIP

سایز:1367*2048 PIX

کیفیت:72 DPIگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

بک دراپ نوزاد گل رنگین کمانیشناسه محصول: 1279291
موجود

بک دراپ نوزاد گل رنگین کمانی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1500تومان

برچسب ها :

بک دراپ نوزاد گل رنگین کمانی

بک دراپ نوزاد گل رنگین کمانی

مشخصات فایل

نام فایل:بک دراپ نوزاد گل رنگین کمانی

نوع فایل:بک دراپ،backdrop

پسوند فایل اصلی:JPEG

پسوند فایل فشرده:ZIP

سایز:1367*2048 PIX

کیفیت:72 DPIگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

بک دراپ نوزاد پروانهشناسه محصول: 1279292
موجود

بک دراپ نوزاد پروانه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1500تومان

برچسب ها :

بک دراپ نوزاد پروانه

بک دراپ نوزاد پروانه

مشخصات فایل

نام فایل:بک دراپ نوزاد پروانه

نوع فایل:بک دراپ،backdrop

پسوند فایل اصلی:JPEG

پسوند فایل فشرده:ZIP

سایز:1367*2048 PIX

کیفیت:72 DPIگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

بک دراپ نوزاد لاله های زردشناسه محصول: 1279293
موجود

بک دراپ نوزاد لاله های زرد

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1500تومان

برچسب ها :

بک دراپ نوزاد لاله های زرد

بک دراپ نوزاد لاله های زرد

مشخصات فایل

نام فایل:بک دراپ نوزاد لاله های زرد

نوع فایل:بک دراپ،backdrop

پسوند فایل اصلی:JPEG

پسوند فایل فشرده:ZIP

سایز:1367*2048 PIX

کیفیت:72 DPIگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

بک دراپ نوزاد اسب چوبی 2شناسه محصول: 1277861
موجود

بک دراپ نوزاد اسب چوبی 2

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1500تومان

برچسب ها :

بک دراپ نوزاد اسب چوبی 2

بک دراپ نوزاد اسب چوبی 2

مشخصات فایل

نام فایل:بک دراپ نوزاد اسب چوبی 2

نوع فایل:بک دراپ،backdrop

پسوند فایل اصلی:JPEG

پسوند فایل فشرده:ZIP

سایز:2000*3000 PIX

کیفیت:72 DPIگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

بک دراپ نوزاد اسب چوبیشناسه محصول: 1277862
موجود

بک دراپ نوزاد اسب چوبی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1500تومان

برچسب ها :

بک دراپ نوزاد اسب چوبی

بک دراپ نوزاد اسب چوبی

مشخصات فایل

نام فایل:بک دراپ نوزاد اسب چوبی

نوع فایل:بک دراپ،backdrop

پسوند فایل اصلی:JPEG

پسوند فایل فشرده:ZIP

سایز:2000*3000 PIX

کیفیت:72 DPIگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

بک دراپ نوزاد سبد در باغ شکوفه های صورتیشناسه محصول: 1277865
موجود

بک دراپ نوزاد سبد در باغ شکوفه های صورتی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1500تومان

برچسب ها :

بک دراپ نوزاد سبد در باغ شکوفه های صورتی

بک دراپ نوزاد سبد در باغ شکوفه های صورتی

مشخصات فایل

نام فایل:بک دراپ نوزاد سبد در باغ شکوفه های صورتی

نوع فایل:بک دراپ،backdrop

پسوند فایل اصلی:JPEG

پسوند فایل فشرده:ZIP

سایز:2003*3000 PIX

کیفیت:72 DPI

 گرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

بک دراپ نوزاد سبد حصیری و گلهای قرمزشناسه محصول: 1277866
موجود

بک دراپ نوزاد سبد حصیری و گلهای قرمز

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1500تومان

برچسب ها :

بک دراپ نوزاد سبد حصیری و گلهای قرمز

بک دراپ نوزاد سبد حصیری و گلهای قرمز

مشخصات فایل

نام فایل:بک دراپ نوزاد سبد حصیری و گلهای قرمز

نوع فایل:بک دراپ،backdrop

پسوند فایل اصلی:JPEG

پسوند فایل فشرده:ZIP

سایز:2001*3000 PIX

کیفیت:72 DPIگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

بک دراپ نوزاد خانه برفی و خرس قطبیشناسه محصول: 1277867
موجود

بک دراپ نوزاد خانه برفی و خرس قطبی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1500تومان

برچسب ها :

بک دراپ نوزاد خانه برفی و خرس قطبی

بک دراپ نوزاد خانه برفی و خرس قطبی

مشخصات فایل

نام فایل:بک دراپ نوزاد خانه برفی و خرس قطبی

نوع فایل:بک دراپ،backdrop

پسوند فایل اصلی:JPEG

پسوند فایل فشرده:ZIP

سایز:1843*3000 PIX

کیفیت:72 DPIگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

بک دراپ نوزاد سورتمه طلایی با افکت بارش برفشناسه محصول: 1277869
موجود

بک دراپ نوزاد سورتمه طلایی با افکت بارش برف

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1500تومان

برچسب ها :

بک دراپ نوزاد سورتمه طلایی با افکت بارش برف

بک دراپ نوزاد سورتمه طلایی با افکت بارش برف

مشخصات فایل

نام فایل:بک دراپ نوزاد سورتمه طلایی با افکت بارش برف

نوع فایل:بک دراپ،backdrop

پسوند فایل اصلی:JPEG

پسوند فایل فشرده:ZIP

سایز:1970*3000 PIX

کیفیت:72 DPIگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

بک دراپ نوزاد سطل چوبی،توپ بیسبال و کوکا کولاشناسه محصول: 1277872
موجود

بک دراپ نوزاد سطل چوبی،توپ بیسبال و کوکا کولا

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1500تومان

برچسب ها :

بک دراپ نوزاد سطل چوبی،توپ بیسبال و کوکا کولا

بک دراپ نوزاد سطل چوبی،توپ بیسبال و کوکا کولا

مشخصات فایل

نام فایل:بک دراپ نوزاد سطل چوبی،توپ بیسبال و کوکا کولا

نوع فایل:بک دراپ،backdrop

پسوند فایل اصلی:JPEG

پسوند فایل فشرده:ZIP

سایز:1333*2000 PIX

کیفیت:72 DPIگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

بک دراپ نوزاد کریسمس با دکور فانوس و هدیه های کریسمسشناسه محصول: 1277873
موجود

بک دراپ نوزاد کریسمس با دکور فانوس و هدیه های کریسمس

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1500تومان

برچسب ها :

بک دراپ نوزاد کریسمس با دکور فانوس و هدیه های کریسمس

بک دراپ نوزاد کریسمس با دکور فانوس و هدیه های کریسمس

مشخصات فایل

نام فایل:بک دراپ نوزاد کریسمس با دکور فانوس و هدیه های کریسمس

نوع فایل:بک دراپ،backdrop

پسوند فایل اصلی:JPEG

پسوند فایل فشرده:ZIP

سایز:2072*3000 PIX

کیفیت:72 DPIگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

بک دراپ نوزاد سورتمه طلاییشناسه محصول: 1277874
موجود

بک دراپ نوزاد سورتمه طلایی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1500تومان

برچسب ها :

بک دراپ نوزاد سورتمه طلایی

بک دراپ نوزاد سورتمه طلایی

مشخصات فایل

نام فایل:بک دراپ نوزاد سورتمه طلایی

نوع فایل:بک دراپ،backdrop

پسوند فایل اصلی:JPEG

پسوند فایل فشرده:ZIP

سایز:1970*3000 PIX

کیفیت:72 DPIگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

بک دراپ نوزاد تک ستاره درخشانشناسه محصول: 1277875
موجود

بک دراپ نوزاد تک ستاره درخشان

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1500تومان

برچسب ها :

بک دراپ نوزاد تک ستاره درخشان

بک دراپ نوزاد تک ستاره درخشان

مشخصات فایل

نام فایل:بک دراپ نوزاد تک ستاره درخشان

نوع فایل:بک دراپ،backdrop

پسوند فایل اصلی:JPEG

پسوند فایل فشرده:ZIP

سایز:2000*3000 PIX

کیفیت:72 DPIگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

بک دراپ نوزاد سطل آهنی و گلهای صورتیشناسه محصول: 1277876
موجود

بک دراپ نوزاد سطل آهنی و گلهای صورتی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1500تومان

برچسب ها :

بک دراپ نوزاد سطل آهنی و گلهای صورتی

بک دراپ نوزاد سطل آهنی و گلهای صورتی

مشخصات فایل

نام فایل:بک دراپ نوزاد سطل آهنی و گلهای صورتی

نوع فایل:بک دراپ،backdrop

پسوند فایل اصلی:JPEG

پسوند فایل فشرده:ZIP

سایز:2000*3000 PIX

کیفیت:72 DPIگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

بک دراپ نوزاد خانه اسکیموشناسه محصول: 1277877
موجود

بک دراپ نوزاد خانه اسکیمو

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1500تومان

برچسب ها :

بک دراپ نوزاد خانه اسکیمو

بک دراپ نوزاد خانه اسکیمو

مشخصات فایل

نام فایل:بک دراپ نوزاد خانه اسکیمو

نوع فایل:بک دراپ،backdrop

پسوند فایل اصلی:JPEG

پسوند فایل فشرده:ZIP

سایز:1843*3000 PIX

کیفیت:72 DPIگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

بک دراپ نوزاد با دکور گل و شاخ گوزنشناسه محصول: 1277878
موجود

بک دراپ نوزاد با دکور گل و شاخ گوزن

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1500تومان

برچسب ها :

بک دراپ نوزاد با دکور گل و شاخ گوزن

بک دراپ نوزاد با دکور گل و شاخ گوزن

مشخصات فایل

نام فایل:بک دراپ نوزاد با دکور گل و شاخ گوزن

نوع فایل:بک دراپ،backdrop

پسوند فایل اصلی:JPEG

پسوند فایل فشرده:ZIP

سایز:1333*2000 PIX

کیفیت:72 DPIگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

بک دراپ نوزاد شاخ گوزن و دسته گل رزشناسه محصول: 1277879
موجود

بک دراپ نوزاد شاخ گوزن و دسته گل رز

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1500تومان

برچسب ها :

بک دراپ نوزاد شاخ گوزن و دسته گل رز

بک دراپ نوزاد شاخ گوزن و دسته گل رز

مشخصات فایل

نام فایل:بک دراپ نوزاد شاخ گوزن و دسته گل رز

نوع فایل:بک دراپ،backdrop

پسوند فایل اصلی:JPEG

پسوند فایل فشرده:ZIP

سایز:1333*2000 PIX

کیفیت:72 DPIگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

بک دراپ نوزاد گهواره چوبی،آدم برفی و میوه های کاجشناسه محصول: 1277880
موجود

بک دراپ نوزاد گهواره چوبی،آدم برفی و میوه های کاج

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1500تومان

برچسب ها :

بک دراپ نوزاد گهواره چوبی،آدم برفی و میوه های کاج

بک دراپ نوزاد گهواره چوبی،آدم برفی و میوه های کاج

مشخصات فایل

نام فایل:بک دراپ نوزاد گهواره چوبی،آدم برفی و میوه های کاج

نوع فایل:بک دراپ،backdrop

پسوند فایل اصلی:JPEG

پسوند فایل فشرده:ZIP

سایز: 2002*3000 PIX

کیفیت:72 DPIگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

پاورپوینت با عنوان تعمیرات سخت افزار موبایلشناسه محصول: 1269446
موجود

پاورپوینت با عنوان تعمیرات سخت افزار موبایل

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 4000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت با عنوان تعمیرات سخت افزار موبایل

پاورپوینت با عنوان تعمیرات سخت افزار موبایل

10 صفحه اسلايد| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشي از اسلايدها


2-گوشی شارز نمی شود و پیغام
not chargering و یا شارز پشتیبانی نمی شود را نمایش میدهد .
راه حل : مقاومت تست شارز ؛ مقاومت
BSI و مقاومت Btemp را تست اهم میزنیم و در صورت خرابی هر کدام آن را تعویض میکنیم

¢3- شارز کاذب
گرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

پاورپوینت با عنوان نقش ويتامين ها در افزايش عملكرد ورزشكارانشناسه محصول: 1269447
موجود

پاورپوینت با عنوان نقش ويتامين ها در افزايش عملكرد ورزشكاران

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت با عنوان نقش ويتامين ها در افزايش عملكرد ورزشكاران

پاورپوینت با عنوان  نقش ويتامين ها در افزايش عملكرد ورزشكاران

20 صفحه اسلايد| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشي از اسلايدها

   آيا نياز ورزشكاران به  ويتامين ها افزايش مي يابد .
امروزه مدارك اندكي مبني بر افزايش نياز ورزشكاران به ويتامين ها دردست است و مطالعاتي كه بر افزايش مصرف ويتامين ها ي خاص دلالت دارند معمولاً بر روي ورزشكاراني انجام شد ه اند كه داراي كمبود اين  مواد مغذي بوده اند .

 
گرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

پاورپوینت با عنوان نقش مکمل یاری در سلامت دانش آموزان چالشهای مصرف خودسرانه مکمل هاشناسه محصول: 1269449
موجود

پاورپوینت با عنوان نقش مکمل یاری در سلامت دانش آموزان چالشهای مصرف خودسرانه مکمل ها

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت با عنوان نقش مکمل یاری در سلامت دانش آموزان چالشهای مصرف خودسرانه مکمل ها

پاورپوینت با عنوان نقش مکمل یاری در سلامت دانش آموزان چالشهای مصرف خودسرانه مکمل ها

32 صفحه اسلايد| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشي از اسلايدها

}شير منبع مهمی از مواد  مغذي ضروری برای رشد از جمله کلسیم است.
گرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

پاورپوینت با عنوان نقش عايق ها در صنعت برقشناسه محصول: 1269450
موجود

پاورپوینت با عنوان نقش عايق ها در صنعت برق

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت با عنوان نقش عايق ها در صنعت برق

پاورپوینت با عنوان نقش عايق ها در صنعت برق

34 صفحه اسلايد| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشي از اسلايدها

کاربرد عایق های الکتریکی

- هوا : در خازن های فشار ضعیف وخطوط توزیع وپست های فشارقوی

 

- نیتروژن (ازت) : دربرق گیرهای اکسیدروی (Zno) وخازن های استاندارد

 

- گازکربنیک (Co2) : درخازن های استاندارد

 

- هیدروژن : بصورت مایع در ژنراتورهای باتوان بالا

 

- گازSF6: درپست های GIS :( Gas Isolated Substation )

 

- روغن ترانسفورماتور: درترانسفورماتورقدرت، کابل های روغنی، کلیدهای قدرت ،خازن های فشارقوی

 

- روغن کابل ( بنچومین ) : درمفصل بندی کابل ،باطری های خشک وجعبه های اتصال

 

- روغن نسوز( آسکارین ) : درپستهاوخازن های فشارقوی درمناطق شلوغ که احتمال آتش سوزی می باشد

 

- میکا : بصورت پودرباعایق های دیگردرلامپ تصویر،وسایل الکتریکی ،اتوبخارو....بکارمی رودگرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .

پاورپوینت با عنوان نقش تغذیه در رشد و سلامت انسانشناسه محصول: 1269451
موجود

پاورپوینت با عنوان نقش تغذیه در رشد و سلامت انسان

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 11000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت با عنوان نقش تغذیه در رشد و سلامت انسان

پاورپوینت با عنوان نقش تغذیه در رشد و سلامت انسان

119 صفحه اسلايد| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشي از اسلايدها

.1بهتر است از غذاهای چرب و سرخ شده کمتر استفاده کنید اما برای اینکه چربی مورد نیاز بدنتان تأمین شود روزانه به میزان یک قاشق سوپخوری از یک روغن گیاهی مانند روغن زیتون همراه با سالاد مصرف کنید.
گرافیک با طعم کیوی
دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار
ایران کادو
نگار سل .
logo-samandehi